Test

Programul “Casa Verde Clasic” 2016 a fost lansat oficial de Ministerul Mediului, Apelor si Padurii.

casa verde

Ce oferim:

Altius Fotovoltaic este principalul producator de panouri fotovoltaice din Europa Centrala si de Est si recomanda doua tipuri de kit-uri fotovoltaice: unul pentru producerea individuala a energiei electrice si al doilea pentru producerea de energie electrica si incalzirea apei menajere.
Altius Fotovoltaic ofera kit-uri fotovoltaice incepand cu puteri de 1 kW, 1.5 kW, 2 kW pana la 20 kW, conectate sau nu la reteaua de curent electric, cu invertoare mono sau trifazice si o gama de boilere electrice de la 80L pana la 200L. Kiturile vor fi personalizate in functie de necesitatile fiecarui client .
Pentru kit-uri de putere mai mare sau alte informatii, va rugam sa vizitati link-ul www.altiusfotovoltaic.ro sau contactati-ne pe info@altiusfotovoltaic.ro.

Cine poate participa la acest program?

Unitatile administrativ-teritoriale;
Institutiile publice;
Unitatile de cult.

Depunerea dosarului de acceptare?

Cererea de finantare se depune la registratura Administratiei Fondului pentru Mediu, din judetul in care inregistrata unitatea solicitanta. Persoanele juridice pot depune dosarele de finantare in intervalul 17 octombrie – 14 noiembrie 2016.

Tipuri de proiecte care pot fi finantate

Pot fi realizate proiecte privind inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala, gaz de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Criteriile de eligibilitate

Unitatea solicitanta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) nu inregistreaza obligatii de plata restante la bugetul de stat, bugetul local, fondul pentru mediu, conform legislatiei nationale in vigoare;
b) in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului reprezentantul legal nu a fost condamnat pentru infractiuni impotriva mediului, prin hotarare judecatoreasca definitiva;
c) sa nu fie inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala, precum si cu fapte care privesc disciplina financiara;
d) sa faca dovada ca poate sa asigure si va asigura contributia proprie in vederea implementarii proiectului;
e) sa aiba in administrare sau in proprietate imobilul, teren si constructie, pe care urmeaza sa se implementeze proiectul;
f) sa nu faca parte dintr-o intreprindere unica, asa cum este ea definita in Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
g) in constructia/constructiile pentru care se solicita finantare exista sistem de alimentare cu apa, functional.

Cate cereri de finantare pot fi depuse?

Un solicitant poate depune in cadrul unei sesiuni de finantare o singura cerere de finantare. Unitatile administrativ-teritoriale / Institutiile publice / Unitatile de cult pot solicita finantare pentru mai multe imobile/obiective in cadrul aceleiasi cereri de finantare. Pentru fiecare imobil / obiectiv pentru care se solicita finantare este obligatorie intocmirea unei documentatii tehnice separate (studiu de fezabilitate separat pentru fiecare imobil/obiectiv in parte).

Cuantumul finantarii

(1) Finantarea se acorda prin modalitate nerambursabila, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.
(2) Procentul de cheltuieli eligibile nefinantat impreuna cu cheltuielile neeligibile constituie contributia proprie a solicitantului, asigurata din surse financiare proprii.
(3) Finantarea se face esalonat, in interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finantare si pe masura realizarii proiectului.
(4) Finantarea nerambursabila, asigurata de Autoritate, se acorda in cuantum de pana la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
(5) Cuantumul finantarii pentru institutiile publice nu poate depasi valoarea de 2.000.000 lei.
(6) Cuantumul finantarii pentru unitatile de cult nu poate depasi valoarea de 500.000 lei.
(7) Cuantumul finantarii in cazul unitatilor administrativ-teritoriale nu poate depasi urmatoarele valori:
a) 4.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori mai mare de 100.000;
b) 3.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins intre 50.000 si 100.000;
c) 2.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins intre 20.000 si 50.000;
d) 1.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins intre 3.000 si 20.000;
e) 500.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori mai mic de 3.000.
Cuantumul finantarii reprezinta insumarea valorilor tuturor obiectivelor pentru care se solicita finantare de catre un solicitant.

Pentru Unitatile administrativ-teritoriale dosarul trebuie sa cuprinda:

Unitatile administrativ-teritoriale care doresc participarea la Program trebuie sa depuna documentele cerute la art. 11, alin (1) din Ghidul de Finantare.

Pentru Institutiile publice/Unitatile de cult dosarul trebuie sa cuprinda:

Institutiile publice/Unitatile de cult care doresc participarea la Program trebuie sa depuna documentele cerute la art. 11, alin (2) din Ghidul de Finantare.

Cheltuielile eligibile

Sunt considerate eligibile urmatoarele cheltuieli efectuate in cadrul Programului:
a) cheltuielile prevazute pentru realizarea investitiei conform studiului de fezabilitate (instalatii, echipamente, subansamble, constructii aferente instalatiilor);
b) cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor;
c) taxa pe valoarea adaugata (TVA);
d) cheltuielile cu consultanta, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, in limita a 8% din cheltuielile pentru investitia de baza.

Alte informatii suplimentare pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu sau al Ministerului Mediului, Apelor si Padurii.

Informatii rentabilitate:

Panourile fotovoltaice pot alimenta cu energie electrica o instalatie de incalzire a locuintei sau a apei calde menajere. In acest mod se poate realiza o economie semnificativa de gaze naturale sau energie electrica. Un alt efect pozitiv al utilizarii acestui sistem este reducerea cantitatii de emisii de bioxid de carbon (CO2), datorita faptului ca nu se utilizeaza combustibili fosili.

Pentru sistemele de incalzire a apei calde menajare cuplate direct la sisteme fotovoltaice au fost elaborate studii de fezabilitate, in tari precum Germania si Franta. Studiile efectuate, de firme precum Fronius, EDF R&D si Enerbat, au aratat ca incalzirea electrica a apei menajere cu panouri fotovoltaice cuplate direct la boiler este competitiva chiar si in Germania unde insolatia este inferioara comparativ cu Romania si este avantajoasa economic comparativ cu incalzirea cu panouri termice.

Principalele avantaje fata de sistemul traditional cu panouri termice:
– Instalarea este simpla, este nevoie de numai doua cabluri de curent continuu, fara tevi de apa si glycol care iarna se pot fisura, fitinguri si robineti;
– Pot functiona la temeperaturi scazute, modulele fotovoltaice avand un randament superior;
– Intretinerea este extrem de simpla.